torsdag den 15. december 2016

COUNTDOWN TO CHRISTMAS - 15. DECEMBER

December 15th-09 days back

Hvad betyder julen for mig?

Julen for mig betyder, at jeg bruger mere tid sammen med min fantastik familie, hvor vi sætter vores traditioner, hygge, masser af mad, og lys.

Hvordan kommer klassisk dansk hygge til udtryk på denne tid af året?

Der er en hel unik og afslappet atmosfære, hvor man bruger ekstra tid sammen, med en masse stearinlys tændt, lytter til julemusik, og ser julekalender sammen.
Hvilke juletraditioner, er mine personlige favoritter og som vi viderefører fra år til år?
Den 25. december går vi altid en lang tur ved Vesterhavet. Det er så dejlig frisk, når man bare har spist, så meget godt mad Julaften.

What does Christmas mean to me?
Christmas for me means that I spend more time with my fantastic family where we put our traditions, fun, lots of food, and light.
How do classic Danish cosiness expressed at this time of year?
There is a unique and relaxed atmosphere where you use the extra time, with a lot of candles lit, listening to Christmas music and seeing Christmas calendar together.
What Christmas traditions are my personal favorites and we continue from year to year?
On December 25, we always go for a long walk to the North Sea. It is so wonderfully fresh when you only eat so much good food Christmas Eve.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar