tirsdag den 9. august 2016

5 TIPS TO GET YOUR CLOTHES TO KEEP A BIT LONGER


Jeg har fundet 5 tips som får dit tøj til at holde lidt længere.
 Første tip er at købe kvalitet, det kan for eksempel være tøj i silke, kashmir og bomuld (og ikke kunststoffer) er at det holder bedre og derud over er den helt store forskel at sveden ikke hænger ligeså meget fast i tøjet efter vask når man iføre signaturmaterialer.
En anden måde man kan få tøjet til at holde lidt længere på, er et eller åbenlys råd. Sørg nu for at være opmærksom på hvad de enkelte tøj dele kan klare, og husk nu at følg disse instrukser!
Endnu en måde er at huske at stryge tøjet. På den måde kan man undgå at skulle vaske så tit, fordi fibrene i tøjet lukker af skidt og snavs.
Igen hvis du virkelig insisterer på at tørre dit tøj i tørretumbleren, så sørg for at det ikke får for meget af det gode. Tørretumbleren er ikke en god ide for dit tøj og et overforbrug vil få dit tøj til at skrumpe.
Den sidste måde man kan få det til at holde lidt længere, er alt imprægnere sko og tasker, så de ikke bliver ødelagt i regn eller fugtigt klima. For lidt ekstra pleje få dine sko, så puds dine sko med læderfedt og det er også med til at få dem til at se nye ud i længere tid.
I have found 5 tips that get your clothes to keep a little longer.
 First tip is to buy quality, it may be, for example clothing in silk, cashmere and cotton (not synthetics) is that it keeps better and in addition is the big difference that perspiration does not hang as much on clothing after washing when put signature materials.
Another way to get your clothes to keep a little further on is one or overt advice. Now make sure to pay attention to what the various clothing parts can handle, and finally remember to follow these instructions!
Another way is to remember to be ironed. That way you can avoid having to wash as often, because the fibers of the clothes closing of dirt and grime.
Again, if you really insist to dry your clothes in the dryer, make sure that it does not get too much of a good thing. The dryer is not a good idea for your clothes and overuse will cause your clothes to shrink.
The last way to get it to stay a little longer, everything impregnate shoes and bags, so they do not get damaged in rain or humid climate. For a little extra care getting your shoes, then plaster your shoes with leather fat and it also helps to make them look new for longer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar