fredag den 1. juli 2016

10 QUESTIONS FROM RABBLE

Rabble har stillet alle sine ambassadører 10 spørgsmål, og da der hele tiden kommer nye læsere til på bloggen synes jeg at det er en super ide, da I kan lærer mig bedre at kende!

Rabble has asked all its ambassadors 10 questions, and since there are constantly new readers to the blog, I think that it's a super idea, when you can learn to know me better!

1. Hvad er din drømmerejsemål og hvorfor? 
Jeg vil gerne besøg Paris, hvor jeg rigtig gerne vil opleve den fransk kultur og den enestående mode, som bare er noget for sig. Der udover vil jeg gerne spise en masse god fransk mad.  Derudover står New York også højt på listen og igen opleve kuluren der over.

2. Hvad er dit yndlings mærke/favoritdesigner og hvorfor? 
Mit yndlings designer er den svenske Greta Gram, som startede sit mærke under eget navn i 2015.  Kernen i hendes design er meget enkelt og rent og det er det jeg er vildt med! Jeg føler at hun et skandinavisk udtryk og det er jeg er bare mig! Se bare den lækre sag her!


3. Hvem var den sidste du skrev en besked til og hvad skrev du? 

5. Hvad ville du ønske du var bedre til? 
Jeg er ikke særlig god til at tage mod komplimenter. Jeg bliver helt rød i hoved, akavet og har ingen ide om hvad jeg skal svar. Det værste er at jeg lige har fået et Studie Legat hvor jeg stod foran 350-400 mennesker!  

6. Hvad er dine livretter din? 
Jeg har ikke som sådan nogen livret, da jeg elsker mad, haha! Jeg elsker mad med sjæl og man kan se da det er noget en person godt kan lide at lave. Fx jeg elsker selv at stå og lave mad og bage, og har ikke noget i mod at stå i et køkken en hel dag.

7. Hvad ville du gøre, hvis du vandt 1 million i lotto? 
Selvom jeg kun er 18 år, kommer jeg til at lyde gammel! Jeg vil gerne invester i ting blandet andet et hus. Ellers vil jeg bruge det på mig selv og købe det jeg lige falder for.

8. Hvilken tv-serier eller film ville du ønsker det var dit liv? 
Uuuh godt spørgsmål! Jeg er ikke en person, som er mange film, tv-serier og tv gearalt, men hvis det skulle være noget så må det være filmen Breaking dawn part 1. Det er nok mest af alt brylluppet, som er den mest fantasiske brylluppet jeg her set.

9. Hvilken by vil du mest lyst til at leve resten af dit liv? 
Jeg er lige flyttet til Viborg, og jeg ved godt det ikke er den største by, men der sker altid noget og jeg har kun oplevet glade mennesker og kundeservicen er i top! Selv om jeg bor midt i byen, så er det ikke sådan at der altid er larm plus der er de mest fantastiske naturområder! 

10. Hvilke sange går på repeat på Spotify med dig lige nu? 
Den sang som er på repeat i mit hjem er Kill Em With Kindness af Selena Gomez som jeg er helt vild med.

1. What is your dream destination and why?
I would like to visit Paris, where I really want to experience the French culture and the unique fashion, as just something for themselves. Besides, I like to eat a lot of good French food. In addition, says New York also high on the list and again experience kuluren over.

2. What is your favorite brand / favorite designer and why?
My favorite designer is the Swedish Greta Gram, which started its brand under his own name in 2015. The core of her design is very simple and clean and that is what I am wild! I feel that she is a Scandinavian expression and it is I'm just me! Just look at the delicious case here!

3. Who was the last one you wrote a message to and what did you write?
The last I wrote to my mother about planning our holiday on Sjælands Odde. We wrote back and forth on a time we should meet and where. Also obvious how much we are looking forward to relax!

4. What is your favorite stores online?
The first is definitely H & M and Rabble can I find the best deals on H & M's cheap clothes.
The second is Ellos, as they have no great things for the home, and if you go in through the Rabble I can find discounts and offers from one of the largest shopping giants.
The last is Nelly, since I always can find some clothes that are inspiring to you reader, and when I seem not to be cheated of discount codes I always go in through the Rabble.

5. What do you wish you were better at?
I'm not very good at taking on compliments. I get all red in the head, awkward and has no idea what to answer. The worst thing is that I just got a Study Scholarship where I stood in front of 350-400 people!

6. What are your favorite foods your?
I do not have as such any favorite food since I love food, haha! I love food with soul and you can see as it is something a person likes to do. For example, I even love to stand and cook and bake, and have nothing against standing in a kitchen a whole day.

7. What would you do if you won 1 million in the lottery?
Although I am only 18, I'm going to sound old! I would like to invest in things other mixing a house. Otherwise, I use it on myself and buy it, I just fall for.

8. Which TV series or movie would you wish it was your life?
Uuuh good question! I am not a person who has many movies, TV series and TV gearalt, but if it had to be something so be it film Breaking Dawn part 1. It's probably most of all the wedding, which is the most fantasiske wedding I here seen.

9. Which city would you most want to live the rest of your life?
I just moved to Viborg, and I know it's not the largest city, but there is always something happening and I have only seen happy people and customer service is top notch! Even though I live right in town, so it is not such that there is always noise plus there is the most amazing natural areas!

10. What songs are on repeat on Spotify with you right now?

The song is on repeat in my home is Kill Em With Kindness of Selena Gomez which I absolutely love.Husk at holde dig opdateret på rabble.dk.
Og følge med på deres instagram: @RabbleOfficial
Remember to keep you updated on rabble.dk.
And follow their instagram: @RabbleOfficial

This post is in partnership www.rabble.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar