søndag den 19. juli 2015

8 TIPS - HOW SURVIVE YOUR HAIR THE SUMMER

Sol, sand, sved og badevand slider på dit hår, både fordi det tærer på hårets naturlige fugt men også fordi at man vasker hår lidt oftere om sommeren. Kom de spaltede spidser og tørre hår i forkøbet med disse 8 råd.
 
Sun, sand, sweat and bathing wear on your hair, both because it corrodes the hair's natural moisture but also because you wash hair more often in the summer. Getting the split ends and dry hair forestall these 8 advice.
1. Få dit hår klippe, inden bade- og feriesæsonen går i gang. Så undgår du, at dine slidte spidser bliver endnu mere tørre og at de begynder at spalte og se træls ud.
2. Giv gerne dit hår en plejende hårkur inden sommersæsonen - og igen når sæsonen slutter.
3. Tag en luftig sommerhat på, når du er i direkte sol, så solen ikke bleger dit hår.
4. Brug en specialshampoo til at vaske klorvand ud af håret.
5. Vask kun dit hår når det virkelig trænger! Men vask altid året efter en tur i klorvandet og saltvandet. Brug en shampoo der hjælper med at holde håret fugtigt.
6. Brug balsam! - Både de dage hvor du vasker håret, og de dage hvor du bare skyller det.
7. Fugt dit hår med postevand, inden du hopper i poolen eller i havet. Håret suger postevandet til sig og derfor ikke så meget klor- eller saltvand.
8. Drop stylingsprodukter. Brug i stedet olie i hver dag.
 
1. Get your hair cut before bathing and holiday season begins. So you avoid that your worn tips become even more dry and they begin to split and see tiresome out.
2. Give like your hair a nourishing hair treatment before the summer season - and again when the season ends.
3. Take a breezy summer hat on when you're in direct sunlight, so the sun does not bleach your hair.
4. Use a special shampoo to wash the bleach out of your hair.
5. Only wash your hair when it really needs! But always wash the year after a trip in chlorinated water and salt water. Use a shampoo that helps to keep the hair moist.
6. Use the balm! - Both the days when you wash your hair, and the days when you just wash it.
7. Moisten your hair with tap water before you jump in the pool or in the sea. The hair entry sucks water to itself and is therefore not so much chlorine or salt water.
8. Drop styling products. Instead, use oil every day.
 

ANOTHER TIPS

Har dit hår blevet grønligt eller fået et
 grønligt skær af for meget klor- og saltvand, så prøv tomatjuice i håret. Den røde farve neutraliserer den grønne farve.
 
Has your hair become greenish or received a
 
greenish glow of too much chlorine and salt water, try tomato juice in your hair. The red color neutralize the color green.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar