torsdag den 21. august 2014

TYRA BANKS AND CHANTELLE CHALLENGES THE BEAUTY IDEALS

 
 
Den unikke og smukke, 19-årige, canadiske model  Chantelle Brown-Young er født med en hudlidelse, der gør, at hun har pigmentforandringer i huden. Nemlig hudlidelsen Vitiligo,der gør, at hun får mælkehvide pletter over hele kroppen. Alligevel er hun med i dette års Americas Next Topmodel, hvor hun sammen med Tyra Banks vil udfordre skønhedsidealet.
 Som barn blev hun mobbet og dengang havde hun et maget strot problem med sit selvværd. I dag er historien en helt anden. Den tidligere topmodel og frontkvinde i America’s Next Top Model, Tyra Banks, blev opmærksom på Chantelles Instagram-profil, og har efterfølgende spurgt den canadiske pige om hun vil være en af de 14 deltegere i den 21. udgave af det populære tv-show.  Til det amerikanske magasin People’s fortæller Chantelle, hvilken betydning Tyra’s henvendelse har fået for hende: "Dét faktum at hun så gerne ville have mig med i sit show, vil sidde i mig resten af mit liv".
På grund af sit look har Chantelle dog stiftet bekendtskab med modelbranchen før, og har bl.a. været kampagnemodel for Desigual. Selvom hun også har tilegnet sig mange fans på de sociale medier, på grund af sit udseende og fokus på sygdommen, er der næppe nogen tvivl om, at deltagelsen i Americas Next Top Model kun vil sætte endnu mere fokus på Chantelle og normerne for skønhed.
Jeg har meget stor respekt for den unge model og til Tyra Banks og Americas Next Top Model for den grad, at udfordre skønhedsidealet i modelbranchen. Det er for sejt!
 
 
 
The unique and beautiful, 19-year-old Canadian model Chantelle Brown-Young was born with a skin condition that makes her have pigmentation of the skin. Namely the skin condition vitiligo, which means that she gets milky spots all over the body. Yet she with in this year's America's Next Top Model, where she and Tyra Banks will challenge the beauty ideal.
As a child she was bullied and then she had a like much strot problem with his self-esteem. Today, the story is completely different. The former top model and front woman of America's Next Top Model, Tyra Banks, was aware of Chantelle Instagram profile, and subsequently asked the Canadian girl she will be one of the 14 shared stringent in the 21st edition of the popular TV show. For the American magazine People's telling Chantelle the importance Tyra's approach has been to her: "That fact that she wanted me in his show, will sit for the rest of my life."
Because of its look has Chantelle however founded in modeling before, and among other things been the campaign model for Desigual. Although she has gained many fans on the social media, because of its look and focus on the disease, there is little doubt that participation in America's Next Top Model will only put even more focus on Chantelle and standards of beauty.
I have great respect for the young model and Tyra Banks and America's Next Top Model for the degree, to challenge the beauty ideal in the model industry. It's off the hook!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar