torsdag den 1. januar 2015

GOODBYE 2014 AND HELLO 2015

Jeg vil endnu engang takke jer for at have været med i min rejse i 2014 og jeg ser frem til et fantastisk år her i 2015 med en masse nye oplevelser.

I would once again thank you for having been part of my journey in 2014 and I look forward to a great year here in 2015 with a lot of new experiences.


 Mange har lavet nytårsforsæt for 2015, men jeg synes nytårsfortsæt er overvurderede og at der ikke er mange der overholder dem. En undersøgelsen fra det danske analyseinstitut GfK viser dog at det er kun fem procent der holder deres nytårsforsæt.
Men har altid de samme nytårsforsæt, som at tabe sig, spise sundere, ingen rygning eller gøre noget bedre, som man så holder den første måned og så mister man lysten. Store succeser bygger på små succeser, og derfor er det godt at tænke på små ændringer, man kan lave hver dag og der for holder det også længere. Det er aldrig forsendt at begynde på noget. Husk det! Hver dag har du en ny chance og ikke kun i dag den 01-01-2015. Jeg har den sådan jeg heller vil sætte nogen mål og det gøre jeg helle tiden også kæmper jeg for dem.
Jeg har alligevel et par mål, som jeg vil del med jer fordi de gøre mig gladere og jeg vil sige at det komme ikke af en gang.
Jeg vil forsætte med mit gode arbejde på bloggen og i skolen fordi de giver resultater og jeg vil gøre det endnu bedre endnu.
Forsætte med de ting der gør mig glad og giver mig energi så som træne, løbe, bloggen og min famille og venner.

Many have made New Year's resolutions for 2015, but I think New Year's resolutions are overvalued and that there are many who adhere to them. A study from the Danish research institute GfK shows, however, that it is only five percent who keep their New Year's resolution.

But always the same New Year's resolution to lose weight, eat healthier, no smoking or doing something better that you then hold the first month and then you'll lose the urge. Great successes are based on small successes, and therefore it is good to think about small changes you can make every day and for keeping it longer. It is never dispatched to start something. Remember it! Every day you have a second chance, not just today, 01/01/2015. I have it so I would rather put any goals and do I rock time also I am fighting for them.
I still have a few goals that I want to share with you because they make me happier and I would say that it does not come by again.
I will continue my good work on the blog and in the school because they produce results and I will make it even better yet.
Continue with the things that make me happy and gives me energy so as train, run, blog and my famille and friends.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar